Naprzeciw Traumie

Droga Do Bezpiecznej Więzi

Zapraszamy Państwa na II konferencję „Siła więzi” „Na przeciw traumie”, która odbędzie się w dniach 28-29.06.2023 w Warszawie

Konferencja 2023

I Konferencja

Zdjęcia z I Konferencji „Siła Więzi” rok 2023

I Konferencja

Zdjęcia z I Konferencji „Siła Więzi” rok 2023

I Konferencja

Zdjęcia z I Konferencji „Siła Więzi” rok 2023

I Konferencja

Zdjęcia z I Konferencji „Siła Więzi” rok 2023

O Konferencji

Wyjątkowa atmosfera I konferencji „Siła więzi”, która odbyła się w dniach 02-03.06.2023 spowodowała, że bardzo szybko powstała idea kolejnego spotkania środowiska, które zajmuje się zdrowiem psychicznym niemowląt i małych dzieci.

Cennym osiągnięciem naszych spotkań jest spojrzenie na zagadnienia związane z tym etapem życia, nie tylko lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów, ale również  poszerzenie perspektywy o wiedzę neurologów i neurorehabiltantów i specjalistów innych dziedzin.  

W tym roku prezentujemy bogaty program naukowy poparty klinicznymi doniesieniami. Proponujemy wspólną refleksję nad epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy przeszłych pokoleń, transgeneracyjną traumą niemowląt, wpływem wczesnych relacji na przeżycia traumatyczne dzieci oraz zastanowienie się, jak czynniki neurobiologiczne
i neuropsychologiczne wpływają na rozwój dziecka.

Będziemy również prezentować zaawansowane technologie
w neurorehabilitacji dziecięcej z zastosowanie sztucznej inteligencji, robotów i komórek macierzystych.

Liczymy również na wspólne dyskusje oraz  miły wieczór przy muzyce. Mamy nadzieję, że siła więzi zachęci Państwa do udziału w konferencji.

Komitet Naukowy

 • dr n. med. Lidia Popek
 • dr hab. n. med. Marcin Bonikowski
 • dr n. med. Weronika Pyrzanowska
 • Irena Karlova
 • Daria Janowska
 • Katarzyna Kwaśny-Czehak

Komitet Organizacyjny

 • Michał Stelmański
 • Małgorzta Sokół
 • Wojciech Górnik
 • Grażyna Szymańska
 • Magdalena Maszkiewicz
 • Magda Warczyńska
 • Agnieszka Pniewska
 • Julia Szelągowska

Prelegenci i paneliści

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska jest lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem i specjalistą zdrowia publicznego. Przez 20 lat kierowała Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii.

Dr Brian Feldman

Dr Brian Feldman

Doktor Brian Feldman Studiował psychologię kliniczną na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Specjalizował się w leczeniu dzieci w spektrum autyzmu oraz kształcił z zakresu teorii przywiązania autorstwa Mary Ainsworth z Johns Hopkins. Pełnił funkcję szefa instytutu psychologii w Stanford Medical Center na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży gdzie nadzorował pracę psychiatrów i psychologów w zakresie zdrowia psychicznego niemowląt, dzieci i młodzieży. Na Uniwersytecie Stanforda otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia. Pracował jako profesor wizytujący i wykładowca programu obserwacji niemowląt na Uniwersytecie w Dakarze, Uniwersytecie Campinas w Brazylii, Uniwersytecie Miejskim w Makau i Instytutucie Psychologii w Moskwie. Jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolił się w San Francisco i w Londynie w instytucie prowadzonym przez Michaela Fordhama. Jest założycielem i członkiem-nauczycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Obserwacji Niemowląt Metodą Esther Bick i prowadzi szkolenia kliniczne z zakresu obserwacji niemowląt w USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i Rosji. Wykłada i publikuje w obszarach: obserwacji niemowlęcia, teorii skóry psychicznej, przywiązania, intersubiektywności oraz niemowlęctwa w kontekście kulturowym.
Jego praca nad psychiczną skórą i przywiązaniem została uhonorowana przez Towarzystwo Psychoanalityczne Stanu Waszyngton, w 2013 r.
Pracuje klinicznie w prywatnej praktyce z niemowlętami, dziećmi,młodzieżą i dorosłymi w Palo Alto w Kalifornii.

Dr hab. n społ. Grażyna Kmita, prof. ucz.

Dr hab. n społ. Grażyna Kmita, prof. ucz.

Psycholog kliniczny, specjalizuje się w psychologii klinicznej dziecka. Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW oraz Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autorka prac naukowych na temat zdrowia psychicznego niemowląt, interakcji rodzice- dziecko, rozwoju samoregulacji oraz psychologicznych mechanizmów chroniących przed patologizacją rozwoju u dzieci urodzonych przedwcześnie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, World Association for Infant Mental Health, International Society for the Study of Behavioral Development oraz Association for Psychological Science

Dr Felician Stancioiu

Dr Felician Stancioiu

Odbył szkolenie medyczne w Rumunii (Carol Davila UMF – 1987-1993) oraz w Stanach Zjednoczonych (w Stem Cell Sciences, Inc. 1994-1997 i Internal Medicine at Brooklyn Hospital Center – 1997-1998); Główne zainteresowania naukowe Doktora Felician Stancioiu obejmują leczenie komórkami macierzystymi w neuropsychiatrii oraz badania kliniczne; przeprowadził swoje pierwsze badanie kliniczne w psychoneuroendokrynologii (1992 – depresja w zespole Cushinga i chorobie Cushinga), a następnie badania kliniczne w cukrzycy typu 2, łagodnych guzkach tarczycy i leczeniu regeneracyjnym udaru mózgu. Obecnie większość aktywności zawodowej poświęca na badania nad komórkami macierzystymi. Począwszy od 2018 roku z autologicznymi mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzącymi z tkanki tłuszczowej podawanymi dożylnie pacjentom w stanie neurowegetatywnym i udarze mózgu. Doktor Felician Stancioiu kontynuował w latach 2019-2023 badanie kliniczne nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu – badanie CORDUS, w którym autologiczna krew pępowinowa była podawana dożylnie. Obecnie przygotowuje nowe badanie kliniczne – HEMMES, które opiera się na wynikach badania CORDUS.

Dr hab. n. med. Marcin Bonikowski

Dr hab. n. med. Marcin Bonikowski

Jest kierownikiem Oddziału Neurologiczno -Rehabilitacyjnego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, od 2004 roku kieruje Pracownią Analizy Ruchu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej, ukończył specjalizację z ortopedii i traumatologii (I stopień w 1999 roku, II stopień w 2008 roku). Od 1997 roku pracuje jako ortopeda. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a 2023 roku doktora habilitowanego. W latach 2007 –2018 był członkiem komisji lekarskiej polsko – holenderskiej fundacji Wandafonds. Jest organizatorem i kierownikiem wielu kursów z zakresu rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, leczenia spastyczności, analizy chodu oraz ortotyki. Jest członkiem ESMAC, EACD, AACPDM. W latach 2012- 2022 roku pełnił funkcję prezesa ISPO Polska. Swoją pracę poświęcił wprowadzaniu nowoczesnych metod leczenia dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Wprowadzał w Polsce wielopoziomowe leczenie toksyną botulinową oparte na instrumentalnej analizie ruchu. Jest propagatorem zintegrowanego podejścia w neurorehabilitacji. Od wielu lat zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w rehabilitacji. Obecnie prowadzi projekt diagnostyki i rehabilitacji z zastosowaniem robotów dla dzieci z terenu Mazowsza.

Dr n. med. Weronika Pyrzanowska

Dr n. med. Weronika Pyrzanowska

Pełni funkcję koordynatora do spraw diagnostyki i badań klinicznych w Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Od 2012 roku pracuje w Pracowni Analizy Ruchu oraz prowadzi badania kliniczne dotyczące obszaru rehabilitacji neurologicznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Zainteresowania zawodowe obejmują intensywne interwencje dotyczące leczenia i rehabilitacji zaburzeń wzorca i funkcji chodu oraz poprawy funkcji kończyny górnej u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych.  W 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Jako wykładowca uczestniczy w kursach z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, analizy chodu oraz leczenia ortotycznego. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, pełni funkcję Vice Prezes Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej oraz Sekretarza Stowarzyszenia ISPO Polska.

Philippe Mariën, PT, MSc

Philippe Mariën, PT, MSc

Pan Philippe Mariën jest fizjoterapeutą ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej. Główne zainteresowania naukowe Pana Philippe Mariën dotyczą innowacyjnych technologii oceny i leczenia pacjentów neurologicznych. Pan Philippe Mariën zdobył doświadczenie w technikach neuromodulacji podczas pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Antwerpii oraz w robotyce rehabilitacyjnej i technologiach opartych na czujnikach pracując jako główny fizjoterapeuta w prywatnej klinice rehabilitacyjnej w Antwerpii w Belgii. Obecnie pracuje jako kierownik ds. zastosowań klinicznych w DIH Technologies (Hocoma/Motek), koncentrując się na poprawie wykorzystania, wiedzy i reputacji innowacyjnych technologii w rehabilitacji.

Katarzyna Kwaśny-Czehak

Katarzyna Kwaśny-Czehak

Katarzyna Kwaśny-Czehak jest psychologiem, psychoterapeutką pracującą w nurcie  PIP (Parent Infant Psychotherapy), analityczną jungowską (PM IAAP) oraz superwizorką aplikantką SAP (Society of Analytical Psychology). Jest członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej oraz członkinią Polskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego Niemowląt. Posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi, dziećmi i rodzinami w tym z rodzicami z niemowlęciem. Pracowała na oddziałach psychiatrycznych, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju, a także w ośrodku dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Prowadzi szkolenia w obszarze psychologii analitycznej i psychologii małego dziecka oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Interesuje się analizą marzeń sennych w kontekście indywidualnym i kolektywnym. Prowadzi macierze śnienia społecznego.

Daria Janowska

Daria Janowska

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Uczestniczy w szkoleniu „Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą.” Jej głównym obszarem zainteresowań jest praca w podejściu EMDR (eye movement desensitization reprocessing). Wraz z Zespołem Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie bierze udział w szkoleniu z zakresu psychoanalitycznej psychoterapii rodzic – niemowlę. Jest autorką publikacji dotyczących zaburzeń psychicznych u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz wpływu doświadczeń traumatycznych na rozwój dziecka.

Prof. dr hab. med. Alina Borkowska

Prof. dr hab. med. Alina Borkowska

Prof. dr hab. med. Alina Borkowska jest neuropsychologiem, kierownikiem Katedry Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu CM . Prowadzi badania z zakresu neuropsychologii i neurobiologii funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych, neurologicznych, autoimmunologicznych i metabolicznych oraz u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Rozwija badania z zakresu neuroobrazowania funkcjonalnego oraz badania neurobiologicznych markerów uszkodzenia mózgu. Współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi, m.in. z Cognitive Neuroscience Laboratory i Neuroimaging Center Harvard Medical School w Bostonie, USA oraz EUOROCAT Uniwersytetu w Tarragonie, Hiszpania. Jest zapraszanym wykładowcą na konferencje krajowe i zagraniczne, autorem ponad 500 publikacji naukowych z tej dziedziny o łącznej punktacji IF 225,601 i 4078 MEiN.

Prof. Nigar Dursun, MD

Prof. Nigar Dursun, MD

Jest profesorem medycyny fizycznej i rehabilitacji oraz dyrektorem Medical Faculty PMR Department, Occupational Therapy Graduate Programs na Uniwersytecie w Kocaeli. Prof. Nigar Dursun ukończyła Ankara University Faculty of Medicine. W latach 1987-1991 specjalizowała się w medycynie fizycznej i rehabilitacji w Ankara Rehabilitation Center. Prof. Nigar Dursun uczestniczyła w programie kształcenia rezydentów of Thomas Jefferson University and Magee Rehabilitation Center. Dzięki stypendium rządu duńskiego dołączyła do programu Fellowship Copenhagen University Hornbaek Rehabilitation Center and Department of Neurophysiology. Prof. Nigar Dursun ściśle współpracowała z niemieckim Czerwonym Krzyżem, podczas Projektu Hope and Mother Child Education Aware after the big 1999 Marmara earthquake for the establishment of Izmit Rehabilitation Center a następnie z Prof. Gretchen Stone – Shenandoah University na rzecz powstania w 2002 roku pierwszej tureckiej Szkoły Terapii Zajęciowej (Turkish Occupational Therapy School). Prof. Nigar Dursun jest autorką ponad 60 recenzowanych publikacji, prowadzi praktykę kliniczną i badawczą w dziedzinie neurorehabilitacji, rehabilitacji opartej na aktywnościach, terapii spastyczności, leczeniu toksyną botulinową oraz terapią związaną z leczeniem pacjentów, którzy przeżyli udar, uraz czaszkowo-mózgowy oraz leczeniem pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Prowadzi wykłady dla studentów medycyny, lekarzy rezydentów medycyny fizycznej i rehabilitacji, doktorantów i magistrów.

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Prof. dr hab. Katarzyna Schier jest psychologiem, przez trzydzieści lat pracowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Obszary zainteresowań naukowych: mechanizmy rządzące psychoterapią, geneza chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju i zaburzeń obrazu ciała oraz analiza ukrytych form przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in. Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar) oraz (red.) Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców (Scholar).

Dr Teresa Brodniewicz

Dr Teresa Brodniewicz

Uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1981 – 1997 mieszkała w Montrealu w Kanadzie, gdzie po odbyciu studiów podoktorskich na Uniwersytecie Mc Gill (biochemia) i w Instytucie Armand Frappie (immunologia), pracowała do roku 1991 na stanowisku Dyrektorki ds. Naukowych w Centrum Frakcjonowania Krwi Instytutu Armand Frappier. W latach 1991 – 1997 pełniła funkcję Wiceprezeski i Dyrektorki Generalnej ds. Nauki i Rozwoju w firmie Haemacure Corporation. W roku 1997 wróciła do Polski i rozpoczęła pracę w firmie PAREXEL International w siedzibą w Warszawie, gdzie objęła obowiązki  Dyrektorki ds. Operacji Klinicznych na Europę Środkową i Wschodnią, a później Starszej  Dyrektorki ds. Rozwoju Biznesu. Między 2002 a 2021 rokiem założyła, będąc większościowym udziałowcem, MTZ Clinical Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie pełniła funkcję Wiceprezeski Zarządu, a od roku 2008 do 2021roku – Prezeski Zarządu, oraz  Dyrektorki ds. Nauki i Rozwoju. W latach 2008 – 2010 pracowała jako ekspert  w ramach FP7 Zespołu Doradczego do spraw Zdrowia przy Komisji Europejskiej.  Od roku 2013 do 2019, przez dwie kadencje, pełniła funkcję  Prezeski Stowarzyszenia GCPpl. W 2021 roku założyła Fundację „I pójdziesz dalej”, której misją jest pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym borykającym się z problemami psychicznymi, gdzie pełni funkcję Prezeski. Jest autorką wielu publikacji z zakresu frakcjonowania  i krzepnięcia  krwi, rozwoju leków i badań klinicznych. Publikowała m. in.  w Nature, Vox Sanguinis, Blood Reviews, Burns, Acta Biochimica Polonica, Acta Poloniae Pharmacuetica i innych czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych. Redaktor naczelna pierwszego wydania książki „Badania kliniczne”, 2015 r. oraz wydania zaktualizowanego i rozszerzonego pod tym samym tytułem, 2024, CeDeWu

Dr n.med. Aleksandra Lewandowska

Dr n.med. Aleksandra Lewandowska

Dr n.med. Aleksandra Lewandowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od czasu studiów do chwili obecnej zaangażowana w działalność społeczną promującą zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, współpracując z fundacjami, stowarzyszeniami, samorządami, przedszkolami, szkołami oraz uczelniami. Od okresu studiów do chwili obecnej zaangażowana również w działalność naukową, zdobywając nagrody i wyróżnienia za prezentowane prace na konferencjach. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji. Dydaktyk. Kierownik naukowy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Lekarz praktyk, dla którego praca jest jednocześnie pasją. Pracuje z pacjentami w lecznictwie zamkniętym, ambulatoryjnym i w opiece środowiskowej. Koordynator medyczny Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej Środowiskowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi. Członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Zdrowia Psychicznego. Członek Rady Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”.

Dr n . med. Lidia Popek

Dr n . med. Lidia Popek

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, psychoterapeutka Psychoanalitycznej Psychoterapii Rodzic – Niemowlę. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego Niemowląt. Od ponad 10 lat jest Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim. Była przez wiele lat ordynatorem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, a od 2019 reaktywowała i prowadzi Oddział Psychiatryczny  dla Dzieci MCN. Jest pomysłodawczynią i Kierowniczką  Projektu „Siła więzi” Psychoterapii Rodzic-Niemowlę w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Autorka wielu publikacji, artykułów naukowych i licznych wykładów. Aktywnie działa na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci oraz zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jest organizatorką kilku oddziałów psychiatrycznych w Polsce.

Dr n. med. Agnieszka Kałwa

Dr n. med. Agnieszka Kałwa

Specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, superwizor aplikant. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. psychoterapii dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej, wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jej głównym miejscem pracy jest Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Pełni rolę koordynatora Zespołu Psychologów w Oddziale Psychiatrycznym Dla Dzieci szpitala w Józefowie. Należy do zespołu terapeutów prowadzących w MCN psychoterapię rodzic- niemowlę. Jest kierownikiem projektu badawczego dotyczącego zastosowania sztucznej inteligencji- robota PARO w terapii dzieci hospitalizowanych psychiatrycznie. Pracuje także w Centrum Terapii Dialog jako psychoterapeuta i superwizor w nurcie integracyjnym. Wykłada na Uniwersytecie SWPS.

Jolanta Zboińska

Jolanta Zboińska

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatog, superwizor psychotraumatologii. Prezeska Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Prezeska Polskiej Federacji Psychotraumatologii. Członkini zwyczajna i certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikowana psychoterapeutka II stopnia metody EMDR. Laureatka Nagrody Roku 2009, przyznanej przez Fundację „Dzieci Europy” na Międzynarodowej Konferencji w Haidenhaim. Wieloletni biegły sądowy, w tym biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wieloletni wykładowca Kolegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu psychologii klinicznej. Wieloletni trener prowadząca szkolenia w ramach Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Pracująca w ramach praktyki prywatnej w Gdańsku.

Program

Dzień I 28.06.2024

Day I - 28.06.2024

9.00-09:30  Rejestracja

9.00-09:30  Rejestracja

 • Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Aleksandra Lewandowska
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – Michał Stelmański
 • Fundacja IRIJ – Małgorzata Sokół, Wojciech Górnik
 • Polskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego Niemowląt –
  Lidia Popek
 • Wręczenie dyplomów dla honorowych członków Polskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego Niemowląt

11:00 – 12:00 Wykład Plenarny

Wprowadzenie – Lidia Popek

Epigenetyczne dziedziczenie skutków traumy przeszłych pokoleń – Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

12:00-12:30 Sesja

Mity i przekonania na temat rodzicielstwa i niemowlęctwa – ich pochodzenie rodzinne i społeczne oraz wpływ na budowanie więzi między rodzicem a niemowlęciem –
mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak

12:30 – 12:40 Dyskusja

12.40 -13.40 Lunch

13.40- 14.40 Wykład plenarny 

Wprowadzenie: Katarzyna Kwaśny-Czehak

Transgeneracyjna trauma niemowląt – Dr. Brian Feldman

 14:50-15:30 Sesja

Wewnątrzpsychiczne konsekwencje wczesnej traumy relacyjno – rozwojowej. Przypadek kliniczny – mgr Jolanta Zboińska

15:30 – 15:40 Dyskusja 

15.40- 16.10 Przerwa kawowa

 16.10- 17.10 Wykład plenarny

Wprowadzenie: Magda Warczyńska

Czy tylko trauma? O znaczeniu wczesnych relacji –
Prof. ucz. dr hab. n. społ. Grażyna Kmita

17:10 – 17:40 Sesja

„Jesteś lekiem na moje traumy” – Dr n. med. Lidia Popek

Rola bezpiecznego przywiązania w obliczu traumy –
Lek. Daria Janowska

17:40 – 17: 50 Dyskusja

 18 :00 Zakończenie 1 dnia konferencji 

19:00 Zaproszenie na kolację

9.00-09:30 Registration

09.30- 11.00 Conference inauguration

 • Representative of the Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship
 • National Consultant for child and adolescent psychiatry – Aleksandra Lewandowska
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – Michał Stelmański
 • IRIJ Foundation – Małgorzata Sokół, Wojciech Górnik
 • Polish Association of Intant Mental Health – Lidia Popek
 • Diploma ceremony for honorary members of the Polish Association of Infant Mental Health

11:00 – 12:00 Plenary session

Introduction – Lidia Popek

Epigenetic heredity of intergenerational trauma effects –
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

12:00-12:30 Session

Myths and beliefs on parenthood and infancy – family and social origins and impact on attachment between parent and infant – mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak

12:30 – 12:40 Discussion

12.40 -13.40 Lunch

13.40- 14.40 Plenary session

Introduction: Katarzyna Kwaśny-Czehak

Transgenerational infant trauma – Dr. Brian Feldman

 14:50-15:30 Session

Intrapsychological effects of early developmental and relational trauma. A clinical case study – mgr Jolanta Zboińska

15:30 – 15:40 Discussion

15.40- 16.10 Coffee break

 16.10- 17.10 Plenary session

Introduction: Magda Warczyńska

Is it just trauma? On the importance of early bonds-
Prof. ucz. dr hab. n. społ. Grażyna Kmita

17:10 – 17:40 Session

„You are the cure for my trauma” – Dr n. med. Lidia Popek

The importance of secure attachment in the face of trauma –
Lek. Daria Janowska

17:40 – 17: 50 Discussion

 18 :00 Conclusion of Day 1 of the conference

19:00 Invitation to dinner

Dzień II 29.06.2024

Day II - 29.06.2024

9.00-09:30  Rejestracja (kawa, ciastka)

9:45 -12:45 Warsztat

Emocje i regulacje emocji u niemowląt i rodziców – 
Mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak, dr n. med. Lidia Popek

9.30- 11.00 sesja I – Zaawansowane technologie w neurorehabilitacji dziecięcej

 • Neurorehabilitacja z zastosowaniem robotów – Philippe Mariën Clinical Applications Manager EMEA
 •  Ocena wyników 5 letniego projektu terapii robotycznej dla dzieci z MPDZ – dr hab. n. med. Marcin Bonikowski MCN Zagórze
 • Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w neurorehabilitacji – Prof.  Nigar Dursun Kocaeli University Turcja

11.00 -11.30 Przerwa kawowa

11.30- 13.00  sesja II  – Zaawansowane technologie w neurorehabilitacji dziecięcej

 • Terapie komórkami macierzystymi w mózgowym porażeniu dziecięcym i zaburzeniach ze spektrum autyzmu: gdzie jesteśmy dzisiaj – dr Felician Stancioiu Fundacja Bio-Forum: Bukareszt Rumunia
 • Rola wyboru celów i personalizacji programu terapii w leczeniu spastyczności w MPDZ. Poza strukturę i funkcję organizmu –  
  dr n. med. Weronika Pyrzanowska MCN Zagórze
 • Analiza rozwoju motorycznego w pierwszym roku życia. Wykorzystanie śledzenia ruchu 3D bez markerów do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych – TBA

13.00 -14.00 Lunch

14.00- 15.00 Wykład plenarny 

Wprowadzenie: Daria Janowska

Neurobiologiczne i neuropsychologiczne uwarunkowania zaburzeń neurorozwojowych – 
Prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska

 15:10-15:40 Sesja

Widmo Zespołu Aspergera w psychoterapii rodzic- niemowlę – prezentacja przypadku – Dr n. med. Agnieszka Kałwa

 14:50-15:30 Sesja

Wewnątrzpsychiczne konsekwencje wczesnej traumy relacyjno – rozwojowej. Przypadek kliniczny – mgr Jolanta Zboińska

15:40 – 15:50 Dyskusja 

15.50- 16.20 Przerwa kawowa

 16.20- 17:50 Panel dyskusyjny

“Naprzeciw traumie – droga do bezpiecznej więzi”

Prowadzenie/Moderator: prof. dr hab. Katarzyna Schier

prof. Alina Borkowska, dr. Teresa Brodniewicz, prof. ucz. Marcin Bonikowski, dr. Brain Feldman, prof. ucz.Grażyna Kmita, prof. Bolesław Kalicki, dr. Aleksandra Lewandowska, dr. Lidia Popek

17:50 – 18 :00 Zakończenie konferencji 

9.00-09:30 Registration (coffee, biscuits)

9:45 -12:45 Workshop

The emotions and emotion regulation of infants and their parents – Mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak, dr n. med. Lidia Popek

9.30- 11.00 Session I – Advance technologies in paediatric neurorehabilitation

 • Neurorehabilitation with the use of robots – Philippe Mariën Clinical Applications Manager EMEA
 • Evaluation of the outcomes of a 5-year robotic therapy project for children with CP – dr hab. n. med. Marcin Bonikowski MCN Zagórze
 • The use of transcranial magnetic stimulation in neurorehabilitation – Prof.  Nigar Dursun Kocaeli University Turcja

11.00 -11.30 Coffee break

11.30- 13.00 Session II – Advance technologies in paediatric neurorehabilitation

 • Stem cell therapies for cerebral palsy and ASD: where are we today? – dr Felician Stancioiu Fundacja Bio-Forum: Bukareszt Rumunia
 • The role of goal selection and personalization of the therapy program in the treatment of spasticity in CP. Beyond the body structure and function –  dr n. med. Weronika Pyrzanowska MCN Zagórze
 • Analysis of motor development within the first year of life. Use of 3-D motion tracking without markers for early detection of developmental disorders – TBA

13.00 -14.00 Lunch

14.00- 15.00 Plenary session

Introduction: Daria Janowska

Neurobiological and neuropsychological conditions of neurodevelopmental disorders –
Prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska

 15:10-15:40 Session

The spectre of Asperger’s Syndrome in parent-infant psychotherapy – a case study – Dr n. med. Agnieszka Kałwa

 14:50-15:30 Sesja

Wewnątrzpsychiczne konsekwencje wczesnej traumy relacyjno – rozwojowej. Przypadek kliniczny – mgr Jolanta Zboińska

15:40 – 15:50 Discussion

15.50- 16.20 Coffee break

16:20 – 17:50 Discussion panel

„Facing trauma – the path to secure attachment”

Prowadzenie/Moderator: prof. dr hab. Katarzyna Schier

prof. Alina Borkowska, dr. Teresa Brodniewicz, prof. ucz. Marcin Bonikowski, dr. Brain Feldman, prof. ucz. Grażyna Kmita, prof. Bolesław Kalicki, dr. Aleksandra Lewandowska, dr. Lidia Popek

17:50 – 18 :00 Closing of the conference 

Lokalizacja

Mała Warszawa

ul. Otwocka 14
03-759 Warszawa
mała warszawa